Regulamin Konkursu Facebookowego

2017-12-02

Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu jest Restauracja Leśna Perła 
 • Konkurs organizowany jest ze względu na zbliżające się 3000 polubień w/w restauracji na Facebooku
 • Sponsorem nagrody głównej, tj. podwójnego zaproszenia na zabawę sylwestrową jest Restauracja Leśna Perła
 • Konkurs trwa od 1.12.2017r. do 20.12.2017 g. 22:00
 • Zasady konkursu wyszczególnione są na profilu Restauracji Leśna Perła na portalu Facebook oraz w regulaminie umieszczonym na stronie www Restauracji Leśna Perła

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które spełnią wszystkie zasady konkursowe
 • Każda osoba wyrażająca chęć uczestnictwa w konkursie jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem
 • Aby wziąć udział w konkursie należy zaprosić do polubienia profilu Restauracji Leśna Perła 3 osoby, które do tej pory tego nie zrobiły oraz udostępnić grafikę konkursową na swoim profilu facebookowym. Należy pamiętać aby w ustawieniach posta wybrać opcję "publiczne", bowiem wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane przez organizatora konkursu. Tylko spełnienie wszystkich w/w warunków decyduje o dodaniu zgłoszenia do losowania głównej nagrody.
 • O wygranej w konkursie zadecyduje losowanie wśród wszystkich osob, które spełniły wszystkie warunki konkursu
 • Wyniki zostaną opublikowane na Facebooku 21.12.2017

Nagrody

 • Nagrodą w konkursie jest podwójne zaproszenie na zabawę sylwestrową w Restauracji Leśna Perła w Radlinie

 

Postanowienia końcowe

 • Spełnienie w/w warunków jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 
 • w kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Polecamy park linowy:
Projektowanie stron i sklepów internetowych
PFR Logo