KONKURS PÓŁ NA PÓŁ

2015-04-07

Reguły związane z przystąpieniem do konkursu "PÓŁ na PÓŁ" przedstawia regulamin konkursowy.


Regulamin Konkursu


§1. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu „Pół na pół” jest Restauracja Leśna Perła w Radlinie.

2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.

3. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie osoby, które:

a) ukończyły 18 lat

b) w terminie od 7.04.2015 do 30.04.2015 r. wypełnią kupon konkursowy w restauracji Leśna Perła w Radlinie

4. Warunkiem otrzymania kuponu jest zakup dania głównego ze specjalnej wkładki „Pół na pół”

5. Nagrodami w konkursie są:

a) miejsce 1 : wejściówka dla 2 osób na spektakl „Pół na pół”, zaproszenie na bankiet oraz pamiątkowe zdjęcie z  aktorami,

b) miejsce 2: upominek od firmy Douglas,

c) miejsce 3: Bon o wartości 100zł do restauracji Leśna Perła w Radlinie,

 

§2. Organizacja konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) wypełnienie kuponu konkursowego ( brane będą pod uwagę tylko te kupony, które zostały wypełnione wszystkie pola),

b) zaakceptowanie warunków regulaminu,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

d) wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowo materiałów informacyjnych i promocyjnych od Restauracji Leśna Perła w Radlinie,

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 maja 2015 roku

 

§3. Zasady przyznawania nagród

1. Losowanie odbędzie się 1 maja przez Organizatorów w Restauracji Leśna Perła.

2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 1 maja 2015r.

 

§4. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

  


Polecamy park linowy:
Projektowanie stron i sklepów internetowych
PFR Logo